Dokumenter & aftaler

 

Fremover har bestyrelsen besluttet at vores fælleshække beplantes med ”Rosa rogusa Hansa”

Flagremuseundersøgelse foretaget af Havnelev Enghave og Grundejerforeningen Pilevang i forbindelse med planer om Kæmpesommerhuse i lokalområdet

Advokatudtalelse om vandproblemer på Maelskifterne (kommunens advokat og GF’s advokatudtalelse)

Aftale om slåning af græs på de grønne arealer:

 

Kort over sommerhusområdet:

 

Vejledning til låsechips på postkasserne på Skovstumperne og Stuven:

 

Vedligeholdelsesaftale af grønne områder

 

Lokalplan nr. 150

For område til ferieformål